Nowy zarząd podlaskiego okręgu Partii Razem

3 lutego 2018 na zgromadzeniu walnym wybraliśmy nowy pięcioosobowy Zarząd Okręgu. Najważniejszym wyzwaniem tej kadencji będą wybory samorządowe. To wyzwanie zdecydował...

Continue reading →

Dumnie przedstawiamy nowy zarząd podlaskiego okręgu Razem

Dumnie przedstawiamy nowy zarząd podlaskiego okręgu Razem, od lewej: Jakub Popławski - protoplasta okręgu i pierwszy koordynator, niezrównany mediator, cierpliwy słuchacz telefoniczny...

Continue reading →