Czas na konstytucję dla osób zatrudnionych!

Czas na konstytucję dla osób zatrudnionych!

Od wielu lat największy wpływ na przebieg dyskusji o pracy w Polsce mają przedsiębiorcy i to głównie z ich punktu widzenia przyglądamy się rynkowi pracy. Czy to jednak nie większość z nas, pracujących – często w coraz to gorszych warunkach – powinna mieć tu coś do powiedzenia?

Pod względem jakości pracy w UE Polska zajmuje czwarte miejsce od końca, a pod względem ilości przepracowanych godzin drugie. Prawdziwym problemem całego społeczeństwa są niskie płace, śmieciowe umowy i inne formy wyzysku. Kolejne ekipy rządzące zdają się nie zauważać realnych problemów pracowników i pracownic. Również obecny rząd pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego jedynie łudzi nas, że stoi po stronie najliczniejszej, a jednocześnie najsłabszej grupy uczestniczącej w rynku pracy. W utworzonym przez premiera pakiecie ustaw, nazwanym „Konstytucja Dla Biznesu”, możemy odnaleźć takie kwiatki, jak domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (odwrotnie niż obecnie, gdzie to pracownik, jako strona słabsza, jest bardziej chroniony; teraz wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy).

Po raz kolejny grupa uprzywilejowana otrzymuje kolejne przywileje, a pracownikom pokazuje się jednoznacznie, że zasada równości pracodawcy i pracownika jest fikcją.

Partia Razem uważa, że równość wobec pracodawcy to fundamentalne prawo każdej osoby zatrudnionej, a przedsiębiorstwo to rodzaj wspólnoty, w której nie powinno być strony dominującej. Nasze propozycje stanowią odpowiedź na patologie rynku pracy, a ich wdrożenie przyniesie pozytywne skutki ekonomiczne i społeczne. Chcemy między innymi podwyższyć płacę minimalną i zlikwidować umowy śmieciowe przy zachodzącym stosunku pracy. Wprowadzić jawność płac i równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Zlikwidować darmowe staże i prywatne agencje pracy. Wprowadzić 35-godzinny tydzień pracy bez obniżania pensji. Zwiększyć uprawnienia i dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Relacje między zatrudniającymi a zatrudnionymi powinny mieć charakter partnerski, a nie polegać na wyzysku którejkolwiek ze stron, tak by żadna z nich nie była ani uprzywilejowana ani dyskryminowana.

Tekst: Grzegorz Janoszka

SHARE IT:

Comments are closed.